Társaságunk célja, az üzleti sikerességünk és a piaci pozíciónk további növelése.
Ennek érdekében az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszert fejlesztettünk ki és üzemeltetünk. Ez elősegíti a folyamataink működését, fejlesztését, ezzel a helyes munkavégzést, és biztosítja a tevékenységünk rendszeres ellenőrzését.
A gazdasági, fizikai környezetünkben működő társaságok, és megrendelőink elvárásai elsődlegesek számunkra, melyeket a társaság minden tevékenységében a középpontba helyezünk.
A National Instruments™ hivatalos magyarországi beépítőjeként minőséget a jelenlegi piac megtartásának és bővítésének, az üzleti siker elérésének egyik legcélravezetőbb és leghatásosabb eszközének tartjuk. A Rendszeresen figyeljük a szervezetünk tevékenységére vonatkozó törvényi, jogszabályi változásokat. A meghatározott előírásokat maradéktalanul alkalmazzuk és betartjuk.
Stratégiánk, hogy a társaság által gyártott eszközöknél, próbapadoknál, az elérhető legnagyobb biztonság és hatékonyság mellett az ergonómiai tervezés és kivitelezés összhangját megteremtsük. Ennek megfelelően univerzális vezérlő szoftvert fejlesztünk rendszereink egységesítése érdekében.
Az Airmatic KFt. ügyvezetője, a magam és a vezetőség nevében elkötelezett vagyok a társaság jövője és a minőségpolitikában megfogalmazottak alapján kitűzött céljaink megvalósítása, a minőségirányítási rendszer folyamatos fejlesztése iránt, valamint hogy az egész társaságot átfogó minőségirányítási rendszert üzemeltessünk abból a célból, hogy a kikerülő termékek és szolgáltatások a megrendelői igényeket minden tekintetben kielégítsék.
Az AIRMATIC KFt. vezetése garantálja, hogy minőségpolitikáját a teljes személyi állománya megérti, magáénak vallja és támogatja. A vezetőség példamutató kezdeményező szerepet vállal a minőségirányítási rendszer fenntartásában. Gondoskodunk arról, hogy minden munkavállaló a minőségért vállalt felelősséggel, nevét adva végezze feladatát, ismerje a minőségirányításra vonatkozó előírásokat, a minőség javítása legyen napi feladata.
Az AIRMATIC KFt. vezetése kiemelt figyelmet fordít arra, hogy termékei és szolgáltatásai maximálisan megfeleljenek a megrendelő által támasztott követelményeknek.

Kecskemét, 2017.01.01.

Skultéti István
ügyvezető